چهارشنبه 19 مرداد 1401 _
 عکس شهرداران
 
 
 • 98-1
 • جدید2
 • 98-3
 • 98-4
 • 98-5
 • 98-6
 • جدید6
 
 محتوای 3
 
 
 
 منوی اصلی
 
 
 
 
 
 
 
 
اخبار
اجرای رای کمیسیون ماده 100 جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی یک باب پارکینگ در محدوده شهرداری منطقه 4

اجرای رای کمیسیون ماده 100 جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی یک باب پارکینگ در محدوده شهرداری منطقه 4

اجرای حکم رای کمیسیون ماده 100 جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی یک باب پارکینگ در محدوده شهرداری منطقه 4 واقع در قطران با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری

 
 اخبار منطقه
اجرای رای کمیسیون ماده 100 جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی یک باب پارکینگ در محدوده شهرداری منطقه 4

با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت؛
اجرای رای کمیسیون ماده 100 جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی یک باب پارکی ...

اجرای حکم رای کمیسیون ماده 100 جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی یک باب پارکینگ در محدوده شهرداری منطقه 4 واقع در قطر
يکشنبه شانزدهم تير 1398
اجرای رای کمیسیون ماده 100 در خیابان شایق

با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت؛
اجرای رای کمیسیون ماده 100 در خیابان شایق

اجرای رای کمیسیون ماده 100در خیابان شایق واقع در محدوده شهرداری منطقه دو با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجا
دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1398
بازدید معاون اجرایی شهرداری تبریز از محدوده شهرداری منطقه10 تبریز

بازدید معاون اجرایی شهرداری تبریز از محدوده شهرداری منطقه10 تبریز

معاون اجرایی شهرداری تبریز از محدوده شهرداری منطقه10 تبریز بازدید کرد.
دوشنبه بیستم خرداد 1398
اجرای رای کمیسیون ماده 100 در خیابان استاندارد تبریز

با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت؛
اجرای رای کمیسیون ماده 100 در خیابان استاندارد تبریز

اجرای رای کمیسیون ماده 100در خیابان استاندارد واقع در محدوده شهرداری منطقه یک با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبری
دوشنبه بیستم خرداد 1398
اجرای رای کمیسیون ماده 100 در خیابان گلشهر تبریز

با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت؛
اجرای رای کمیسیون ماده 100 در خیابان گلشهر تبریز

اجرای رای کمیسیون ماده 100در گلشهر کوچه شایق واقع در محدوده شهرداری منطقه دو با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبر
دوشنبه بیستم خرداد 1398
اجرای رای کمیسیون ماده 100 در میدان بزرگ ولیعصر تبریز

با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت؛
اجرای رای کمیسیون ماده 100 در میدان بزرگ ولیعصر تبریز

اجرای رای کمیسیون ماده 100درمیدان بزرگ ولیعصر واقع در محدوده شهرداری منطقه یک با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبری
سه شنبه بیست و چهارم ارديبهشت 1398
اجرای رای کمیسیون ماده 100 در خیابان فیضیه تبریز

با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت؛
اجرای رای کمیسیون ماده 100 در خیابان فیضیه تبریز

اجرای رای کمیسیون ماده 100 در خیابان فیضیه واقع در محدوده شهرداری منطقه4 با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجا
دوشنبه بیست و سوم ارديبهشت 1398
اجرای رای کمیسیون ماده100 یک واحد مسکونی در کوی باغچه بان

با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت؛
اجرای رای کمیسیون ماده100 یک واحد مسکونی در کوی باغچه بان

اجرای حکم رای کمیسیون ماده 100 در مورد جلوگیری از تخلفات ساختمانی یک واحد مسکونی واقع در کوی باغچه بان محدوده شهرد
يکشنبه بیست و دوم ارديبهشت 1398
اجرای رای کمیسیون ماده 100 جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی یک باب مغازه در محدوده شهرداری منطقه 4

با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت؛
اجرای رای کمیسیون ماده 100 جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی یک باب مغازه ...

اجرای حکم رای کمیسیون ماده 100 جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی یک باب مغازه در محدوده شهرداری منطقه 4اول خیابان40 م
شنبه چهاردهم ارديبهشت 1398
اجرای رای کمیسیون ماده 100 در محدوده شهرداری منطقه 4اول خیابان 40 متری

با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت؛
اجرای رای کمیسیون ماده 100 در محدوده شهرداری منطقه 4اول خیابان 40 متر ...

اجرای رای کمیسیون ماده 100 در محدوده شهرداری منطقه 4اول خیابان40 متری با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گ
شنبه سی و یکم فروردين 1398
بازدید معاونت اجرایی شهرداری تبریز وهیات همراه از ساخت و ساز های غیرمجازکوی شبنم زعفرانیه

بازدید معاونت اجرایی شهرداری تبریز وهیات همراه از ساخت و ساز های غیرمج ...

معاونت اجرایی شهرداری تبریز وهیات همراه از ساخت و ساز های غیرمجازکوی شبنم زعفرانیه بازدید کردند.
شنبه سی و یکم فروردين 1398
جلسه هماهنگی معاونت اجرایی شهرداری تبریز با نیروی انتظامی برگزار شد.

جلسه هماهنگی معاونت اجرایی شهرداری تبریز با نیروی انتظامی برگزار شد.

جلسه هماهنگی معاونت اجرایی شهرداری تبریز با نیروی انتظامی با حضور مهندس صادقی جانشین معاون اجرایی شهرداری تبریز،سر
دوشنبه بیست و هفتم اسفند 1397
آرشیو Print RSS