چهارشنبه 19 مرداد 1401 _
 منوی اصلی
 
تاریخ : يکشنبه 16 تير 1398     |     کد : 25

با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت؛

اجرای رای کمیسیون ماده 100 جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی یک باب پارکینگ در محدوده شهرداری منطقه 4

اجرای حکم رای کمیسیون ماده 100 جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی یک باب پارکینگ در محدوده شهرداری منطقه 4 واقع در قطران با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت.

به گزارش روابط عمومی معاونت اجرایی شهرداری تبریز، با حضور نماینده معاونت اجرایی شهرداری تبریز، نماینده نیروی انتظامی ، نماینده واحد اجرای احکام منطقه4،ونیروهای خدمات شهری منطقه،حکم رای ماده100 در مورد تخلف یک باب پارکینگ  در محدوده شهرداری منطقه 4خیابان قطران  اجرا و به حالت اولیه برگردانده شد.
 


PDF چاپ چاپ