چهارشنبه 19 مرداد 1401 _
 منوی اصلی
 
تاریخ : دوشنبه 20 خرداد 1398     |     کد : 22

با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت؛

اجرای رای کمیسیون ماده 100 در خیابان استاندارد تبریز

اجرای رای کمیسیون ماده 100در خیابان استاندارد واقع در محدوده شهرداری منطقه یک با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت.به گزارش روابط عمومی معاونت اجرایی شهرداری تبریز، با حضور نماینده معاونت اجرایی شهرداری تبریز، نماینده نیروی انتظامی ، نماینده واحد اجرای احکام منطقه یک،ونیروهای خدمات شهری منطقه،حکم کمیسیون ماده 100 در رابطه باتخلف یک باب ساختمان واقع در خیابان استاندارد  بدلیل ساخت و ساز غیر مجاز  اجرا و به حالت اولیه برگردانده شد.
 


PDF چاپ چاپ