چهارشنبه 19 مرداد 1401 _
 منوی اصلی
 
تاریخ : دوشنبه 20 خرداد 1398     |     کد : 21

با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت؛

اجرای رای کمیسیون ماده 100 در خیابان گلشهر تبریز

اجرای رای کمیسیون ماده 100در گلشهر کوچه شایق واقع در محدوده شهرداری منطقه دو با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت.به گزارش روابط عمومی معاونت اجرایی شهرداری تبریز، با حضور نماینده معاونت اجرایی شهرداری تبریز، نماینده نیروی انتظامی ، نماینده واحد اجرای احکام منطقه دو ونیروهای خدمات شهری منطقه،حکم کمیسیون ماده 100 در رابطه باتخلف یک باب ساختمان واقع در گلشهر کوچه شایق   بدلیل تبدیل غیرقانونی پارکینگ به خدماتی   اجرا و به حالت اولیه برگردانده شد.


 


PDF چاپ چاپ