چهارشنبه 19 مرداد 1401 _
 منوی اصلی
 
تاریخ : سه شنبه 24 ارديبهشت 1398     |     کد : 20

با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت؛

اجرای رای کمیسیون ماده 100 در میدان بزرگ ولیعصر تبریز

اجرای رای کمیسیون ماده 100درمیدان بزرگ ولیعصر واقع در محدوده شهرداری منطقه یک با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت.به گزارش روابط عمومی معاونت اجرایی شهرداری تبریز، با حضور نماینده معاونت اجرایی شهرداری تبریز، نماینده نیروی انتظامی ، نماینده واحد اجرای احکام منطقه یک،ونیروهای خدمات شهری منطقه،حکم کمیسیون ماده 100 در رابطه باتخلف یک باب ساختمان واقع در میدان بزرگ ولیعصر بدلیل استفاده غیرقانونی از مشاع بصورت تجاری  اجرا و به حالت اولیه برگردانده شد.PDF چاپ چاپ