چهارشنبه 19 مرداد 1401 _
 منوی اصلی
 
تاریخ : دوشنبه 23 ارديبهشت 1398     |     کد : 19

با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت؛

اجرای رای کمیسیون ماده 100 در خیابان فیضیه تبریز

اجرای رای کمیسیون ماده 100 در خیابان فیضیه واقع در محدوده شهرداری منطقه4 با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت.به گزارش روابط عمومی معاونت اجرایی شهرداری تبریز، با حضور نماینده معاونت اجرایی شهرداری تبریز، نماینده نیروی انتظامی ، نماینده واحد اجرای احکام منطقه4،ونیروهای خدمات شهری منطقه،حکم  کمیسیون ماده 100 در مورد تخلف ساختمانی که بطور غیرقانونی از قسمت مشاع پارکینگ استفاده تجاری می کرد، در خیابان فیضیه محدوده شهرداری منطقه4 اجرا و به حالت اولیه برگردانده شد.
 


PDF چاپ چاپ