چهارشنبه 19 مرداد 1401 _
 منوی اصلی
 
تاریخ : يکشنبه 22 ارديبهشت 1398     |     کد : 18

با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت؛

اجرای رای کمیسیون ماده100 یک واحد مسکونی در کوی باغچه بان

اجرای حکم رای کمیسیون ماده 100 در مورد جلوگیری از تخلفات ساختمانی یک واحد مسکونی واقع در کوی باغچه بان محدوده شهرداری منطقه2 با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت.به گزارش روابط عمومی معاونت اجرایی شهرداری تبریز، با حضور نماینده معاونت اجرایی شهرداری تبریز، نماینده نیروی انتظامی ، نماینده واحد اجرای احکام منطقه2،ونیروهای خدمات شهری منطقه،حکم رای کمیسیون ماده 100 در مورد تخلف یک واحدمسکونی که بدلیل ارتفاع بالا وتخلف ساختمانی برای همسایگان مزاحمت ایجاد کرده بود  اجرا شد.PDF چاپ چاپ