چهارشنبه 19 مرداد 1401 _
 منوی اصلی
 
تاریخ : شنبه 31 فروردين 1398     |     کد : 16

با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت؛

اجرای رای کمیسیون ماده 100 در محدوده شهرداری منطقه 4اول خیابان 40 متری

اجرای رای کمیسیون ماده 100 در محدوده شهرداری منطقه 4اول خیابان40 متری با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت.به گزارش روابط عمومی معاونت اجرایی شهرداری تبریز، با حضور نماینده معاونت اجرایی شهرداری تبریز، نماینده نیروی انتظامی ، نماینده واحد اجرای احکام منطقه4،ونیروهای خدمات شهری منطقه،حکم کمیسیون ماده 100 در رابطه با تخلف یک واحد کاراژ در محدوده شهرداری منطقه 4اول خیابان 40 متری  اجرا و به حالت اولیه برگردانده شد.
 

 


PDF چاپ چاپ